Valdkonnad

Pakume erialatekstide tippkvaliteediga tõlkeid.

Oleme 27 tegutsemisaasta jooksul tõlkinud vägagi erinevate valdkondade tekste. Kõige enam kogemust on muidugi tehnilistel teemadel, kuid meie kliendid vajavad sageli ka lepingute, majandusülevaadete, töökorralduse jpm tõlkeid. Nii oleme näinud, et mis tahes valdkonna teksti tõlkimisel läheb vaja samasugust täpsust ja kaasamõtlemist kui tehnikateksti korralgi. Samuti ei teki heatasemeliste tõlkijate ja erialaspetsialistide meeskond üleöö — see kujuneb alles aastatepikkuse koostöö ja sadade kandideerijate töö kontrollimise tulemusena, kellest sõelale jäävad vaid parimad. Praegu võime kindlalt öelda, et meil on olemas vajalik ettevalmistus tõeliselt mitmekesiste tekstide tõlkimiseks ja toimetamiseks. Olgu need juhendid, standardid, patendid, eurodokumendid või reklaamtekstid.

 • veevarustus
 • ventilatsioon
 • sõidukid
 • rasketehnika
 • tõsteseadmed
 • põllumajandustehnika
 • masinaehitus
 • tööstusseadmed
 • energeetika
 • elekter
 • ehitusmaterjalid
 • tööriistad
 • elektroonika
 • infotehnoloogia
 • mõõteseadmed
 • automaatika
 • meditsiin
 • toiduainetööstus
 • keemia
 • keskkonnakaitse
 • arhitektuur
 • üldplaneeringud
 • standardid
 • sertifikaadid
 • lepingud
 • õigus- ja raamatupidamistekstid
 • turundustekstid
 • müügi- ja reklaamtekstid
 • raamatupidamistekstid
 • masinad
 • projektid
 • ehistusmaterjalid
 • ehitusprojektid
 • üldplaneeringud
 • detailplaneeringud
 • arhitektuur
 • fassaadid
 • tarindid
 • siseviimistlusmaterjalid
 • sisustusmaterjalid
 • ehitusmasinad
 • ehitusprojektid

Küte ja ventilatsioon, torud ja pumbad

Toasoojus ja kütmine on teema, mis meie kliimavööndis puudutab igaüht. Seepärast on just kütteseadmed selline valdkond, mille tekste meil on väga palju olnud vaja tõlkida.

Sõidukid, rasketehnika, rööbastransport

Tänapäevased veokid, traktorid ja ehitusmasinad pakuvad juhile sõiduauto kasutusmugavust. Mõistetav tendents, sest kabiin on koht, kus juhid veedavad pikki tööpäevi ja kaugvedudel isegi nädalaid.

Tõste- ja teisaldusseadmed

Tõstukite ja kraanade pakkujad soovivad oma klientidele esmajärjekorras tutvustada nende seadmete lubatud koormusi ja tööulatust, kasutusmugavust ja tööohutuse nõudeid, et koorem saaks teisaldatud efektiivselt ja kahjustusteta.

Transport, logistika

Transpordi- ja logistikamaailmas on raskuspunkt siirdunud toodete kiirelt ja odavalt kohaletoimetamiselt saadetise ülitäpsele komplekteerimisele ja kohaleviimisele just õigel ajal ja just õige ukse ette.

Tööstusseadmed

Tänapäevane trükipress on sedavõrd keerukas süsteem, et isegi Gutenberg ei leiaks oma leiutisega palju sarnasusi. Aga see on vaid killuke tööstusseadme piiritust maailmast ...

Juriidika, õigustekstid, lepingud

Iga kokkulepe tuleb fikseerida õiges juriidilises ja tehnilises keeles. Nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil.

Küte ja ventilatsioon, torud ja pumbad​

 • kondensatsioonikatel
 • ahi
 • kamin
 • katel
 • radiaator
 • hooneautomaatika
 • gaasikatlad
 • õlikatlad
 • tahke kütuse katlad
 • vaateava
 • õhueraldi
 • termostaat
 • mudapüüdur
 • sõel
 • filter

Toasoojus ja kütmine on teema, mis meie kliimavööndis puudutab igaüht. Seepärast on just kütteseadmed selline valdkond, mille tekste meil on väga palju olnud vaja tõlkida. Need juhendid hõlmavad küttesüsteemi kõiki komponente alates katlast, küttekontuurist ja boilerist kuni suitsugaasi ärajuhtimissüsteemini. Samuti oleme tõlkinud artikleid uudsete tehnoloogiate kohta, mis käsitlevad päikesepaneele, taastuvenergiat, maakütet või soojuse taaskasutamist. Soojuspumba tööpõhimõte ja päikeseenergia kasutamine küttesüsteemides on aga saanud juba meie igapäevase tõlkimistöö osaks. 

Kaasaegse hoone tehnosüsteemi oluliseks osaks on ventilatsiooniseadmed. Ülisoojad suved on nii mõnegi pannud rohkem mõtlema ka ruumi õhu tõhusa jahutamise vajadusele: kui pole konditsioneeri, ehk aitaks enesetunnet veidi parandada ka ventilaator? Meie oleme nende seadmete levikule omalt poolt juba aastaid kaasa aidanud, tõlkides kasutusjuhendeid ja arutades ventilatsioonisüsteemide müüjatega, missugune oleks kõigile selge ja arusaadav sõnavara õhu konditsioneerimise vallas. Pumpade mitmekesisus on tõeliseks komistuskiviks, kui tekst antakse tõlkida filoloogile, kes selle valdkonna spetsiifilise sõnavaraga kursis pole. Meil tõlgivad neid tekste kindlasti insenerid, kuid sellegipoolest on pea iga tõlke korral taas kord mitme uue nüansiga peamurdmist.

Kindlal kohal on meie töös ka veevarustuse ja kanalisatsiooni teema komplekssetest süsteemidest kuni vannide, valamute ja WC-pottideni välja. Kõik see on seotud torustike, liitmike, ventiilide ja kraanidega, samuti vee omaduste kontrollimise ja veepuhastusega.

 

Sõidukid, rasketehnika, rööbastransport​

 • põllumajandustehnika
 • traktorid
 • raskemasinad
 • rongid, vedurid, vagunid
 • veokid, haagised
 • sõiduautod, sõidukid
 • bussid, trammid, trollid

Tänapäevased veokid, traktorid ja ehitusmasinad pakuvad juhile sõiduauto kasutusmugavust. Mõistetav tendents, sest kabiin on koht, kus juhid veedavad pikki tööpäevi ja kaugvedudel isegi nädalaid. Kõige selle taga peidavad need võimekad masinad tonnide kaupa mehaanika-, hüdraulika- ja elektroonikasüsteeme — kaasaegse inseneriteaduse parimad saavutusi esindavaid seadmeid. GPS- ja lasersüsteemide abil juhitavad buldooserid, teehöövlid ja kombainid, online andmesidega peetav arvestus kaubaveokite ja saagikoristuse üle, need on teemad, mille tõlkimisega iga päev tegeleme. Loomulikult koostöös inseneridega, kes oma erialase igapäevatöö kõrvalt ka meelsasti tõlgivad. 

Koos leiame lahendused terminitele, mis ületavad kitsa valdkonna piire: veokeid, traktoreid, tõste- ja haakeseadmeid kasutatakse nii ehitustöödel, põllumajanduses kui metsalangetusel. Seega ei saa sama komponenti erinevatel objektidel erinevalt nimetada. Oskame klienti nõustada selliste terminite valikul, mis on mõistetavad ka sõsarvaldkondades. 

Vagunite, vedurite, vedurimootorite remondijuhendid, aga ka trammide ja busside hankimisel tootjale esitatavad tehnilised nõuded — need on meile tuttavad dokumendid.

Tõste- ja teisaldusseadmed

 • kinnitusvahendid
 • mahutid
 • kraanad
 • tõstukid
 • konveierid
 • tellingud
 • kinnitusvahendid
 • raketised
 • surveanumad
 • mahutid
 • puistematerjal

Tänapäevased veokid, traktorid ja ehitusmasinad pakuvad juhile sõiduauto kasutusmugavust. Mõistetav tendents, sest kabiin on koht, kus juhid veedavad pikki tööpäevi ja kaugvedudel isegi nädalaid. Kõige selle taga peidavad need võimekad masinad tonnide kaupa mehaanika-, hüdraulika- ja elektroonikasüsteeme — kaasaegse inseneriteaduse parimad saavutusi esindavaid seadmeid. GPS- ja lasersüsteemide abil juhitavad buldooserid, teehöövlid ja kombainid, online andmesidega peetav arvestus kaubaveokite ja saagikoristuse üle, need on teemad, mille tõlkimisega iga päev tegeleme. Loomulikult koostöös inseneridega, kes oma erialase igapäevatöö kõrvalt ka meelsasti tõlgivad. 

Koos leiame lahendused terminitele, mis ületavad kitsa valdkonna piire: veokeid, traktoreid, tõste- ja haakeseadmeid kasutatakse nii ehitustöödel, põllumajanduses kui metsalangetusel. Seega ei saa sama komponenti erinevatel objektidel erinevalt nimetada. Oskame klienti nõustada selliste terminite valikul, mis on mõistetavad ka sõsarvaldkondades. 

Vagunite, vedurite, vedurimootorite remondijuhendid, aga ka trammide ja busside hankimisel tootjale esitatavad tehnilised nõuded — need on meile tuttavad dokumendid.

Transport, logistika

 • põllumajandustehnika
 • traktorid
 • rasketehnika
 • rongid
 • vedurid
 • tõsteseadmed
 • lepingud
 • müügitingimused
 • tarnetingimused
 • garantiitingimused
 • sertifikaadid
 • vastavusdeklaratsioonid

Transpordi- ja logistikamaailmas on raskuspunkt viimastel aastatel siirdunud toodete kiirelt ja odavalt kohaletoimetamiselt hoopis koorma/saadetise ülitäpsele komplekteerimisele ja selle kohaleviimisele just õigel ajahetkel ja just õige ukse ette — täpselt sinna, kuhu klient soovib. Ladustamine on alati seotud lisakulude ja toote kahjustumisriskiga. Nii on paljudel tegevusaladel loobutud oma varude hoidmisest ja näiteks ehitusplatsil tõstetakse ehitusmaterjalid sageli otse autost „seina“ ja kaupluses liigub kaup peaaegu peatumatult letile.

Kõik see vajab läbimõeldud planeerimist ja tegevusjuhendeid, et sageli on tegemist rahvusvaheliste ettevõtetega, siis ka asjatundlikku tõlkimist. Mitmed keerukad arvutiprogrammid aitavad logistikutel peale marsruutide planeerimise ka reaalajas jälgida veokipargi hetkeseisu kuni selleni, kus mingi masin parasjagu viibib, mis kiirusega liigub, millal tuleb ette võtta järgmine hooldustöökoja külastus.

Tööstusseadmed

 • tööstusseadmed
 • toiduainetööstus
 • paberitööstus
 • tööpingid
 • masinaehitus
 • doseerimisseadmed
 • automaatika
 • juhtimissüsteemid

Tänapäevane trükipress on sedavõrd keerukas süsteem, et isegi Gutenberg ei leiaks oma leiutisega palju sarnasusi. Mitmekümne meetri pikkune moodulseadmetest koosnev liin on nagu omaette tehas, milles on nii elektroonika, mehaanika kui ka keemiatsehh. Vaatamata sellele, et seadmed suudavad iseseisvalt tegutseda paberipoognate etteandest kuni kaante voltimise ja liimimise ning trükiste virnastamiseni, on väljaõppinud personali riiulis oluline koht põhjalikel kasutus- ja hooldusjuhenditel. Nii on võimalik oskuslike töövõtetega minimeerida trükipressi uuele tootele ümberseadistamise aega ja läbimõeldud hoolduskava järgimisega ennetada tööseisakuid.

Juriidika, õigustekstid, lepingud​

 • õigustekstid
 • lepingud
 • müügitingimused
 • tarnetingimused
 • garantiitingimused
 • sertifikaadid
 • vastavusdeklaratsioonid
 • standardid
 • majandus
 • finants
 • majandusaasta aruanded
 • raamatupidamine
 • pangandus
 • töökorraldus
 • turundus
 • ametijuhendid
 • arengukavad
 • reklaamtekstid
 • tööjuhendid
 • koolitusmaterjalid

Tänapäevane trükipress on sedavõrd keerukas süsteem, et isegi Gutenberg ei leiaks oma leiutisega palju sarnasusi. Mitmekümne meetri pikkune moodulseadmetest koosnev liin on nagu omaette tehas, milles on nii elektroonika, mehaanika kui ka keemiatsehh. Vaatamata sellele, et seadmed suudavad iseseisvalt tegutseda paberipoognate etteandest kuni kaante voltimise ja liimimise ning trükiste virnastamiseni, on väljaõppinud personali riiulis oluline koht põhjalikel kasutus- ja hooldusjuhenditel. Nii on võimalik oskuslike töövõtetega minimeerida trükipressi uuele tootele ümberseadistamise aega ja läbimõeldud hoolduskava järgimisega ennetada tööseisakuid.

Scroll to Top