Tõlkijale

  • Meie tõlkijate hulka kuulub nii neid, kes tõlgivad meile kogu aeg, kui ka neid, kes teevad seda aeg-ajalt, kui tellitakse tema hariduse, kogemuse ja keeltepaariga sobiv töö.

  • Kui soovite kandideerida meie tõlkijaks, siis saatke meile oma haridust ja töökogemust kirjeldav CV. Meie püüame seejärel proovitööga välja selgitada Teie keeleoskuse ja -tunnetuse ning sobivuse tehniliste, juriidiliste, reklaamtekstide või konkreetse eriala tõlkijana. Kui Teie oskused vastavad meie nõuetele, oleme valmis koostööks ehk konkreetsete tööde tellimiseks.

  • Koostöö uue tõlkijaga algab enamasti tasapisi, heatasemeliste tõlgete saamisel tellime neid loomulikult üha sagedamini. Tellitavate tööde maht sõltub ka vajadusest konkreetse eriala või keeltepaari järele.

  • Tõlkijaga sõlmitav leping on oluline, et koostöö raamtingimused oleksid selgelt teada. Tõlkija peab järgima kokkulepitud konfidentsiaalsus- ja kvaliteedinõudeid. Iga konkreetse töö vastuvõtmine ja tähtaeg lepitakse kokku selle tellimisel.

  • Meie jaoks on äärmiselt oluline, et tõlkija teeks meiega pidevat koostööd ja annaks tagasisidet kohe, kui tähtaja täitmisel võib tekkida probleeme. Samuti ootame, et tõlkija saadaks oma kommentaarid, kui ta pole oma töös mõnes asjas kindel või on leidnud mitmeti tõlgendatavaid andmeid.

  • Tõlkija töö kvaliteeti ja teema/keele sobivust kontrollivad meie toimetajad iga tööga. Toimetaja hinnangu alusel tekib tõlkijate pingerida: mida parem töö, seda suurem on võimalus saada järgmine. Seepärast soovitame: tõlkija ei tohi jääda lootma sellele, et toimetaja pureb tema eest need raskemad pähklid. Toimetajad eelistavad loomulikult neid tõlkijaid, kes ise suurema osaga probleemidest hakkama saavad. Lugege ja mõelge ka ise oma töö läbi.

  • Et toimetaja vaatab üle ja hindab iga tööd, siis koguneb meie andmebaasi pidevalt uuenev info tõlkija üldise töötaseme ja selle muutumise kohta, samuti konkreetse keelepaari või teema sobivuse kohta, aga ka selle kohta, kui raske tekstiga on tõlkija võimeline toime tulema.

Scroll to Top