• Eesti Keel
 • English (United Kingdom)
 • Finnish (Suomi)
 • Russian (CIS)
Tark mõte väärib tasemel tõlget
eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, läti, leedu, norra, taani, poola, ungari, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, hollandi, slovaki, tšehhi, ukraina, valgevene, horvaadi ...
sõidukid, raskemasinad, ehitus, tee-ehitus, katlad, põletid, küttesüsteemid, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, torud, pumbad, ventiilid, tööriistad, tööpingid, masinaehitus, elektroonika, automaatika, side, IT, tarkvara, elekter, energeetika, keskkonnakaitse, keemia, meditsiin, toiduainetööstus, lepingud, majandus, raamatupidamine, pangandus, töökorraldus, ametijuhendid, turundus, reklaamtekstid, standardid ...
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste erialaühingute
asutajaliige:
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste eriala-
organisatsioonide liige:
 

Tõlge olgu täpne ja asjakohane

Tehnilise Tõlke Keskus OÜ on tõlkebüroo, kes on keskendunud erialatekstide professionaalsele tõlkimisele. Spetsialiseerunud büroona pakume eelkõige tehnika-, majandus- ja teadustekstide tõlkeid. Teksti kätketud infot suudavad täpselt edastada ja nüansse õigesti tabada vaid need, kes konkreetset ala tunnevad. Meie tunneme.

Viide tehnikale meie nimes on mitmekihiline, hõlmates nii valdkonnateadmisi kui oskust neid kasutada. Meie tööd iseloomustab pühendumus kvaliteedile. Usume, et just see on taganud klientide rahulolu ja kestva koostöö soovi.

Kompetentsus Nii selge see ongi. Aga ainult spetsialistile.

Tehnilise Tõlke Keskusel on olemas just see kogemus, mida teie vajate. Kompetentsus, mis ei teki üleöö.

Me oleme juba üle 25 aasta edukalt tõlkinud tehnika- ja majandustekste, lepinguid, turundus- ja eurodokumente. Kõige suurem vilumus on meil kogunenud sõidukite ja raskemasinate, ehituse, kütte ja ventilatsiooni, veevarustuse ja pumpade, tööriistade ja -pinkide, masinaehituse, elektroonika, side, infotehnoloogia, elektri ja keemia vallas. Samuti pole meile võõrad keskkonnakaitse, toiduainetööstuse, panganduse, raamatupidamise, meditsiini ja paljud muud teemad.

Täpsus Teadus ja tehnika eristuvad muudest teadmuse valdkondadest oma mõistete ja väljenduse täpsuse poolest.

Toote juhendi või mis tahes muu dokumendi ebatäpne või ebaselge tõlge võib mitte ainult külvata segadust, vaid tekitada nii varalist kahju kui põhjustada vigastusi. Selline tekst võib kahjustada isegi toote müünud ettevõtte mainet. Seepärast olgu täpsus kõigi tarbetekstide tingimatu omadus.

Loe edasi ...

Selle saavutamiseks tuleb lisaks teksti tähelepanelikule läbimõtlemisele mõista ka kirjapandu spetsiifilist sisu, isegi kui algtekst on kohmakalt sõnastatud. See on võimalik, kui keemik tõlgib keemiatekste, juristi, arsti või majandusharidusega tõlkijad keskenduvad oma erialaga seotud tekstidele jne.

Täpsus tähendab ühtlasi selgust ja mõistetavust lugejale, sõnumi edasiandmist, mitte lihtsalt sõnade tähttähelist ümberpanemist. Meie taotluseks on kirjutada arusaadavalt: me ei kasuta ei töömeeste omavahelist kõnekeelt ega ka võõrsõnu täistopitud kantseliiti, vaid jälgime, et tekst oleks selges ja korrektses kirjakeeles. Meie põhimõte on tõlkida kogu lähtetekstis sisalduv teave midagi vahele jätmata. See on võimalik, kuid nõuab järjekindlat mõttetööd, sest tõlgitavad tekstid on tavaliselt äärmiselt kontsentreeritud ja iga neis leiduva sõna nüanss oluline.

Kvaliteet Tarkus om inemisile nigu päike loodusele
(Eesti vanasõna)

Kogu meie tööprotsess toetab sisulise kvaliteedi tagajat — toimetajat. Tema töö ei seisne kaugeltki ainult õigekirja ülevaatamises. Mõte on ikka selles, et ta kontrollib tõlkija töö üle, võrreldes tõlget algtekstiga: kõik seal leiduv peab olema ära tõlgitud, mõte õigesti edasi antud ning termineid kasutatud süsteemselt ja teemakohaselt.

Loe edasi ...

Meil toimetajatena töötavatel inimestel aitavad üha kõrgemat oskuste taset saavutada ettevõttes läbiviidavad koolitused, omavaheline konsulteerimine ja kiiresti kogunev töökogemus, mille nad saavad erinevaid valdkondi uurides ja päevast-päeva eri tõlkijate töid lugedes. Toimetajaid toetavad ka meie hulgalised abimaterjalid ja mahukas terminibaas.

 
 

Keeled

eesti
vene
soome
inglise
saksa
rootsi
läti
leedu
norra
taani
poola
ungari
türgi

Rohkem

Valdkonnad

 • küte, soojuspumbad
 • veevarustus, ventilatsioon
 • sõidukid, rasketehnika
 • tõsteseadmed, põllumajandustehnika
 • masinaehitus, tööstusseadmed
 • energeetika, elekter
 • ehitusmaterjalid, tööriistad
 • elektroonika, infotehnoloogia
 • mõõteseadmed, automaatika
 • meditsiin, toiduainetööstus
 • keemia, keskkonnakaitse
 • arhitektuur, üldplaneeringud
 • standardid, sertifikaadid
 • lepingud, õigus- ja raamatupidamistekstid
 • turundus-, müügi- ja reklaamtekstid

Vaata täpsemalt

    
Tehnilise Tõlke Keskus OÜ
tel: +372 661 3738