• Eesti Keel
 • English (United Kingdom)
 • Finnish (Suomi)
 • Russian (CIS)
Tark mõte väärib tasemel tõlget
eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, läti, leedu, norra, taani, poola, ungari, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, hollandi, slovaki, tšehhi, ukraina, valgevene, horvaadi ...
sõidukid, raskemasinad, ehitus, tee-ehitus, katlad, põletid, küttesüsteemid, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, torud, pumbad, ventiilid, tööriistad, tööpingid, masinaehitus, elektroonika, automaatika, side, IT, tarkvara, elekter, energeetika, keskkonnakaitse, keemia, meditsiin, toiduainetööstus, lepingud, majandus, raamatupidamine, pangandus, töökorraldus, ametijuhendid, turundus, reklaamtekstid, standardid ...
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste erialaühingute
asutajaliige:
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste eriala-
organisatsioonide liige:
 

Tõlkimine kliendi vajadusi arvestades

 • Meie kliendid väärtustavad tõlke kvaliteeti.
 • Nad tunnetavad, et tootetutvustuse asjatundlikku tõlget läheb neil vaja oma äritegevuse edendamiseks, mitte lihtsalt vormitäiteks. Tasemel tooted vajavad tasemel esitlust!
 • Nad teavad, et leping, müügitingimused või majandusaruanne peab olema täpne ka tõlgituna.
 • Nad hindavad head alusmaterjali oma reklaamteksti koostamiseks.

Vaadakem tõele näkku. Tänapäeva tiheda konkurentsiga ärimaailmas on heatasemeline väljendusoskus äärmiselt vajalik, samas küllaltki erandlik. Kes ei oska ennast arusaadavaks teha ja konkurentidest eristuda, ei suuda oma toodet ka edukalt müüa.

Eri ettevõtetes koostatud tekstid erinevad mõtteväljenduse selguse poolest. Teie tootejuhendi või kataloogi asjatundlik sõnastus annab esimese positiivse tõuke ka Teie võimaliku kliendi ostuotsusele.

Müügiargumente on mitmeid, kuid hästi kirjutatud teave loob kindla eelduse tarnimiseks.

Paljud arvavad, et tõlkimine on lihtsalt ühe keele sõnade asendamine teise keele sõnadega. Kuid kes ei saa aru teksti sisust, see ei suuda seda ka hästi tõlkida. Sest tõlkimine tähendab oskust ühes keeles esitatud mõtet selgelt ja valdkonnale omaselt väljendada teises keeles. Ja see, mis mõne jaoks võib tunduda keerukas, ei pruugi kogenud spetsialistile näida sugugi raske.

Sama mõtet saab edastada mitmel viisil, kuid sõnumi jõudmine sihtgrupini sõltub suuresti väljendusoskusest ja valdkonna tundmisest.

Kas tekst võib tõlkimise käigus paremaks muutuda? Vastame: jah, me tunneme, et teeme seda iga päev. Me ei saa küll midagi juurde kirjutada, kuid pingutame alati selle nimel, et dokumendi mõte võimalikult täpselt ja arusaadavalt edasi anda. Kuid vahel on nii, et i-le saab punkti panna vaid klient ise, kes teab, millele tema ettevõtte reklaam on suunatud ja kuidas on kõige õigem oma toote nüansse nimetada.

Meie saame omalt poolt anda hea alusmaterjali, kuid parim lõpptulemus valmib siiski koostöös kliendiga.

Me aitame oma klientidel ka rahvusvahelisel turul edu saavutada. Võõrkeelde saab praktikas kasutusel olevale terminoloogiale vastava tõlke teha ikkagi ainult see, kes on asjakohaseid tekste ka sihtkeeles lugenud ja sellest tõlkinud. Sõnaraamat annab ju nii palju vasteid, kuid milline neist valida, teame vaid eelneva kogemuse põhjal.

 
 

Keeled

eesti
vene
soome
inglise
saksa
rootsi
läti
leedu
norra
taani
poola
ungari
türgi

Rohkem

Valdkonnad

 • küte, soojuspumbad
 • veevarustus, ventilatsioon
 • sõidukid, rasketehnika
 • tõsteseadmed, põllumajandustehnika
 • masinaehitus, tööstusseadmed
 • energeetika, elekter
 • ehitusmaterjalid, tööriistad
 • elektroonika, infotehnoloogia
 • mõõteseadmed, automaatika
 • meditsiin, toiduainetööstus
 • keemia, keskkonnakaitse
 • arhitektuur, üldplaneeringud
 • standardid, sertifikaadid
 • lepingud, õigus- ja raamatupidamistekstid
 • turundus-, müügi- ja reklaamtekstid

Vaata täpsemalt

    
Tehnilise Tõlke Keskus OÜ
tel: +372 661 3738