• Eesti Keel
 • English (United Kingdom)
 • Finnish (Suomi)
 • Russian (CIS)
Tark mõte väärib tasemel tõlget
eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, läti, leedu, norra, taani, poola, ungari, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, hollandi, slovaki, tšehhi, ukraina, valgevene, horvaadi ...
sõidukid, raskemasinad, ehitus, tee-ehitus, katlad, põletid, küttesüsteemid, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, torud, pumbad, ventiilid, tööriistad, tööpingid, masinaehitus, elektroonika, automaatika, side, IT, tarkvara, elekter, energeetika, keskkonnakaitse, keemia, meditsiin, toiduainetööstus, lepingud, majandus, raamatupidamine, pangandus, töökorraldus, ametijuhendid, turundus, reklaamtekstid, standardid ...
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste erialaühingute
asutajaliige:
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste eriala-
organisatsioonide liige:
 

Tehniliste tekstide tõlkimise eripära

Kunagi varem pole nii suurt rõhku pandud erialasele teabeedastusele ja selle professionaalsele kirjutamisele. Maailm meie ümber muutub üha keerukamaks ja spetsialiseerunumaks. Tehnoloogia areneb pidevalt ja nii on loomulik, et tehnikatekstide tõlkijagi peab sammu uuenevate suundumuste ja terminoloogiaga.

Kuidas nendele kõrgetele nõuetele vastata? Meie valime tõlkijaks teksti teemale võimalikult lähedase eriala spetsialisti. Ja laialdasema kogemusega toimetajad võrdlevad tema termineid meie pidevalt ajakohastatavas sõnastikus leiduvatega. Niiviisi tekste päevast päeva analüüsides ja erialakirjandust uurides hoiame end pidevalt kursis nii tehnika kui vastava sõnavara arenguga. Samuti suudame nende teadmiste põhjal välja pakkuda uusi, süsteemi sobivaid termineid.

 • Meil on ülevaade erinevate valdkondade sõnavarast.
 • Peame kogu aeg silmas, kes on meie tõlgitud tekstide kasutaja, kas spetsialist või tavatarbija. Sellest lähtume ka sõnavara valikul.

SISU MÕISTMINE -> SELGUS + LOOGILISUS

Enamasti on tehniliste tekstide (seega ka tõlgete) peamiseks eesmärgiks edastada faktiteavet. Mõte tuleb edasi anda täielikult ja moonutusteta. Seda on võimalik saavutada ainult siis, kui tahetakse ja osatakse teksti sisule kaasa mõelda. Kuid see oskus saab kujuneda alles koos erialase ja elukogemusega. Teksti mõtte suudab ka tavakasutajale lihtsalt ja selgelt edasi anda vaid see, kes taipab, millest on jutt, mis nende kord nappide, kord kõlavate sõnade taga tegelikult peitub.


Meie mõtleme

 • spetsialistile
 • töömehele
 • tavatarbijale

 
 

Keeled

eesti
vene
soome
inglise
saksa
rootsi
läti
leedu
norra
taani
poola
ungari
türgi

Rohkem

Valdkonnad

 • küte, soojuspumbad
 • veevarustus, ventilatsioon
 • sõidukid, rasketehnika
 • tõsteseadmed, põllumajandustehnika
 • masinaehitus, tööstusseadmed
 • energeetika, elekter
 • ehitusmaterjalid, tööriistad
 • elektroonika, infotehnoloogia
 • mõõteseadmed, automaatika
 • meditsiin, toiduainetööstus
 • keemia, keskkonnakaitse
 • arhitektuur, üldplaneeringud
 • standardid, sertifikaadid
 • lepingud, õigus- ja raamatupidamistekstid
 • turundus-, müügi- ja reklaamtekstid

Vaata täpsemalt

    
Tehnilise Tõlke Keskus OÜ
tel: +372 661 3738