• Eesti Keel
 • English (United Kingdom)
 • Finnish (Suomi)
 • Russian (CIS)
Tark mõte väärib tasemel tõlget
eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, läti, leedu, norra, taani, poola, ungari, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, hollandi, slovaki, tšehhi, ukraina, valgevene, horvaadi ...
sõidukid, raskemasinad, ehitus, tee-ehitus, katlad, põletid, küttesüsteemid, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, torud, pumbad, ventiilid, tööriistad, tööpingid, masinaehitus, elektroonika, automaatika, side, IT, tarkvara, elekter, energeetika, keskkonnakaitse, keemia, meditsiin, toiduainetööstus, lepingud, majandus, raamatupidamine, pangandus, töökorraldus, ametijuhendid, turundus, reklaamtekstid, standardid ...
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste erialaühingute
asutajaliige:
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste eriala-
organisatsioonide liige:
 
Me pakume teile kvaliteetset, just teie äritegevusele orienteeritud tõlget, mis võimaldab teil end oma klientidele paremini arusaadavaks teha. Selle saavutamise asendamatuks vahendiks on teabe sisutihe ja selge edastamine.

Tõlge on iga ettevõtte äriedu oluline osa

Ettevõte panustab palju hea toote väljatöötamisse, kuid laialdaseks ja edukaks äritegemiseks läheb vaja ka samasuguse hoole ja tähelepanuga tõlgitud dokumentatsiooni.

Meie konkurentsitihedas maailmas ei suuda keegi edu saavutada pelgalt asju müües. Ülepakkumise tingimustes turustatakse üha enam ka tootega kaasnevaid vaimseid väärtusi. Toote lahutamatuks osaks on saanud seda tutvustavad dokumendid, mis töötavad ka põhjendatud ja selgelt sõnastatud müügiargumendina. Kui klient ei saa aru, kuidas teie toodet õigesti kasutada ja missugused on selle rakendusvõimalused, siis kaotab tähtsuse, kuivõrd hea see toode on. Ta lihtsalt ei osta seda.

Kvaliteettoote juhend on reeglina hästi sõnastatud ja selge ülesehitusega. Kuid paraku on tekstide koostajaks tihti spetsialist, kelle põhitöö ei ole kirjutamine. Ja kui siis veel lisandub see, et ta ei kirjuta emakeeles ning dokument koostatakse varasematest materjalidest, millest igaühes on kasutatud omamoodi termineid....

Tõlke tellijal on oluline teada, et ka nõrga algteksti saab läbimõeldud tõlkega tunduvalt paremaks muuta, kuigi tõlkija vaeva kulub seejuures tunduvalt rohkem. Meie oleme sellisteks väljakutseteks valmis ja võimelised oma kogemuse põhjal välja mõtlema, mida teksti autor ikka tegelikult on tahtnud öelda. Teame, et sõna-sõnalt ümberpanemisest ei piisa: tuleb üles leida iga lause ja teksti kui terviku mõte. Pelgalt sõnastikust ja keeleoskusest jääb selles töös keerulisemal juhul küll pahatihti väheks.

Ettevaatust! Ohud! ...
Ettevaatust! Ohud!

Ka väike tõrvatilk võib meepoti rikkuda, kui tõlge ei ole täpne või asjakohane.

 • Paigaldus- ja kasutusjuhendi tõlkes tühisena näiva ebatäpsuse tagajärjeks võib olla tööõnnetus.
 • Ka reklaam võib kultuuriruumi sobimatu väljendusviisi tõttu oma mõju täielikult kaotada.

Kas iga tõlkija saab tehnikasõnastiku abil sedasama teha? Lihtsalt öeldes: ei. Keeles peitub palju mitmetähenduslikkust. Vaid sõnade teadmisest ei piisa, kui kontekst jääb arusaamatuks. Sõnastik pakub terve rea vasteid, kuid milline neist valida? Või mida teha siis, kui sõnastikest seda terminit ei leiagi? Siin tulebki mängu erialane kogemus.


Meie mõtleme

 • müügiesindajale
 • eksportijale

 
 

Keeled

eesti
vene
soome
inglise
saksa
rootsi
läti
leedu
norra
taani
poola
ungari
türgi

Rohkem

Valdkonnad

 • küte, soojuspumbad
 • veevarustus, ventilatsioon
 • sõidukid, rasketehnika
 • tõsteseadmed, põllumajandustehnika
 • masinaehitus, tööstusseadmed
 • energeetika, elekter
 • ehitusmaterjalid, tööriistad
 • elektroonika, infotehnoloogia
 • mõõteseadmed, automaatika
 • meditsiin, toiduainetööstus
 • keemia, keskkonnakaitse
 • arhitektuur, üldplaneeringud
 • standardid, sertifikaadid
 • lepingud, õigus- ja raamatupidamistekstid
 • turundus-, müügi- ja reklaamtekstid

Vaata täpsemalt

    
Tehnilise Tõlke Keskus OÜ
tel: +372 661 3738