• Eesti Keel
 • English (United Kingdom)
 • Finnish (Suomi)
 • Russian (CIS)
Tark mõte väärib tasemel tõlget
eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, läti, leedu, norra, taani, poola, ungari, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, hollandi, slovaki, tšehhi, ukraina, valgevene, horvaadi ...
sõidukid, raskemasinad, ehitus, tee-ehitus, katlad, põletid, küttesüsteemid, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, torud, pumbad, ventiilid, tööriistad, tööpingid, masinaehitus, elektroonika, automaatika, side, IT, tarkvara, elekter, energeetika, keskkonnakaitse, keemia, meditsiin, toiduainetööstus, lepingud, majandus, raamatupidamine, pangandus, töökorraldus, ametijuhendid, turundus, reklaamtekstid, standardid ...
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste erialaühingute
asutajaliige:
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste eriala-
organisatsioonide liige:
 

Tõlkebüroo eelised

Miks tellida tõlkebüroost?
Mida mujal pole?
Oleme orienteeritud pikaajalisele ja tulemuslikule koostööle

Miks tellida tõlkebüroost? Just meilt?

 • Suuremate tõlkebüroode töökvaliteet põhineb tööprotsessi haldamise kindlal skeemil, et tagada tööde õigeaegne valmimine ja kliendi tingimuste täitmine. ISO ja tõlketeenuse standardi järgimine tähendab kvaliteedi tagamises just korralduslikku poolt. See on ka meie büroos enesestmõistetavalt olemas, kuid meie tähtsustame tõlketurul üldlevinust tunduvalt enam kvaliteedi tagamise teist külge — sisulist kvaliteeti ehk teksti õigsust ja arusaadavust.
 • Tõlkebürood pakuvad abivahendeid oma töötajate sisulise töö toetamiseks. Meie bürool on selleks suuremad võimalused kui nendel, kes on oma töö üles ehitanud kodus töötajatele ja arvutivõrgu kaudu suhtlemisele. Meie toimetajad töötavad kontoris kohapeal. Siin on meil kindlasti suuremal hulgal abimaterjale kui igal üksikul töötajal oma kodus. Sellele lisandub veel omavahelise konsulteerimise ja kogemuste vahetamise võimalus, rääkimata siin tekkivast sünergiast ja operatiivsusest.
 • Tõlkebüroodel on tõlkide tase juba kontrollitud, klient ei pea sellega enam tegelema. Meie büroo teeb veelgi enam: me kontrollime tõlkija tööd mitte ainult temaga koostöö alustamisel, vaid pidevalt, kogudes tagasisidet nii tõlkekvaliteedi püsimise kui ka keelte ja teemade sobivuse kohta.
 • Tõlkebüroodel on konkreetse töö jaoks sobivaim tõlkija reeglina võimalik valida paljude hulgast. Peamiseks kriteeriumiks on kõigil muidugi keeleoskus, kuid meie peame ülioluliseks ka tõlgitava teksti spetsiifilisust ja tõlgi eriala.
 • Tõlkebürood suudavad ka suure projekti korral kokku panna vajamineva meeskonna ja vajadusel leida tõlkijale asendaja. Meie bürool on välja töötatud põhimõtted suurte tõlkeprojektide selliseks haldamiseks, et suudame tagada nende ühtluse ja vajaliku valmimiskiiruse.
ÜLES

Mida mujal pole?

 • Üksiktõlkija keelte valik ja erinevate teemade tundmine on piiratud ühe inimese oskuste ning elukogemusega, töö alustamise/tähtaja võimalused aga tema töökoormuse ja kas või tervisliku seisundiga.
 • Traditsiooniliselt nimetavad end bürooks kõik tõlkevaldkonnas tegutsejad. Kuid tuleb tähele panna, et valdav osa Euroopa tõlkefirmadest on väikesed, vähem kui viie töötajaga sõpruskonnad, kes on üksiktõlkijaga võrreldes oma haaret vaid veidi laiendanud. Ja enamik suurematest tegutseb agentuuri põhimõttel ehk tegeleb lihtsalt tõlgete vahendamisega tõlkijalt tellijale. Seal võidakse küll üksikjuhul (näiteks nõudliku kliendi korral) rakendada põhimõtet, et üks tõlkija vaatab teise töö üle, kuid tulemus pole siiski võrreldav selle tasemega, mille meie toimetajad oma kogemusele ja põhjalikkusele ning nende käsutuses oleva oskusteabele tuginedes saavutavad.
ÜLES

Oleme orienteeritud pikaajalisele ja tulemuslikule koostööle

 • Kiireloomuliste tööde korral teeme alati kõik endast sõltuva kliendi tähtajasoovi täitmiseks, kuid me ei anna ebareaalseid lubadusi. Püüame koos leida sobiva lahenduse.
 • Hindame väga kliendi tagasisidet. Kui meie teksti on tehtud muudatusi, siis palume alati saata meile kas muudetud terminid või parandatud tekst, et saaksime järgmise töö korral kliendi sõnavara ja soove arvestada.
 • Meie hool ei lõpe töö väljasaatmise või tasu kättesaamisega.
ÜLES
 
 

Keeled

eesti
vene
soome
inglise
saksa
rootsi
läti
leedu
norra
taani
poola
ungari
türgi

Rohkem

Valdkonnad

 • küte, soojuspumbad
 • veevarustus, ventilatsioon
 • sõidukid, rasketehnika
 • tõsteseadmed, põllumajandustehnika
 • masinaehitus, tööstusseadmed
 • energeetika, elekter
 • ehitusmaterjalid, tööriistad
 • elektroonika, infotehnoloogia
 • mõõteseadmed, automaatika
 • meditsiin, toiduainetööstus
 • keemia, keskkonnakaitse
 • arhitektuur, üldplaneeringud
 • standardid, sertifikaadid
 • lepingud, õigus- ja raamatupidamistekstid
 • turundus-, müügi- ja reklaamtekstid

Vaata täpsemalt

    
Tehnilise Tõlke Keskus OÜ
tel: +372 661 3738