• Eesti Keel
 • English (United Kingdom)
 • Finnish (Suomi)
 • Russian (CIS)
Tark mõte väärib tasemel tõlget
eesti, vene, soome, inglise, saksa, rootsi, läti, leedu, norra, taani, poola, ungari, prantsuse, hispaania, portugali, itaalia, kreeka, hollandi, slovaki, tšehhi, ukraina, valgevene, horvaadi ...
sõidukid, raskemasinad, ehitus, tee-ehitus, katlad, põletid, küttesüsteemid, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, torud, pumbad, ventiilid, tööriistad, tööpingid, masinaehitus, elektroonika, automaatika, side, IT, tarkvara, elekter, energeetika, keskkonnakaitse, keemia, meditsiin, toiduainetööstus, lepingud, majandus, raamatupidamine, pangandus, töökorraldus, ametijuhendid, turundus, reklaamtekstid, standardid ...
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste erialaühingute
asutajaliige:
Tehnilise Tõlke Keskus
on järgmiste eriala-
organisatsioonide liige:
 
Kvaliteedi alustala on parimate spetsialistide südamega tehtud töö. Oleme loonud süsteemi, mis aitab neil seda teha.

Kvaliteet

Tõlke usaldusväärse ja stabiilse kvaliteedi tagamiseks oleme välja töötanud tööprotsessi haldamise mitmetasandilise süsteemi.

 • Iga projekti jaoks valime just selleks sobiva kvalifikatsiooniga tõlkemeeskonna.
 • Töövoog tagab vajalike kontrollimiste süsteemi, et vähendada võimalike eksimuste hulk miinimumini. Iga tõlke sisuga tegeleb lisaks tõlkijale veel vähemalt üks toimetaja, asjakohase ja ühtlase vormistuse tagab väljastusülevaatus. Ettevõttesisesed kvaliteedinõuded on rangemad kui tõlketeenuse standard EVS-EN 17100:2015.
 • Kasutame kaasaegseid tehnilisi abivahendeid: tõlkimiseks tõlkemälu ja sellega koos töötavat sõnastikumoodulit, tööprotsessi- ja dokumendihalduseks aga oma ülevaatlikku halduskeskkonda.
 • Läbimõeldud projektihaldus tagab kliendi nõudmiste järgimise töö igas etapis.

KVALITEET = TÖÖJAOTUS + SPETSIALISEERUMINE

Loe edasi ...

Kõige kvaliteetsemalt suudab oma tööd teha see, kellel on asjakohane ettevalmistus ja igapäevane kogemus. Seda toetab keskendumine oma töölõigule. Seepärast ei pea meie toimetajad tegelema teksti vormistuse ülevaatamisega, vaid saavad pühenduda oma tööle — sisulisele ja keelelisele kontrollimisele.

Tööde vormistuse, kliendi tarkvaraga seondamise, kujunduse jms eest seisavad hea eraldi spetsialistid — tekstitöötlejad.

Tööprotsessi organiseerimisega tegelevad projektijuhid/tõlkekorraldajad, kes tagavad töö tähtaegse valmimise parimal võimalikul tasemel.

Sekretärid/kliendihaldurid tunnevad kliente ja nende soove. Enne töö väljasaatmist kontrollivad nad üle, et kõik kliendi nõuded on täidetud.

KVALITEET = TÕLKIJA + TOIMETAJA + … = MITME INIMESE KOGEMUS

Loe edasi ...

Ka kõige parem tõlkija teeb vigu, on ju eksimine inimlik. Seepärast ei saada me ühtegi teksti kliendile ilma hoolika kontrollimiseta, mida teeb teine inimene — toimetaja. Tema kontrollib tõlke algtekstiga võrreldes üle.

Teadmiseks lihtsalt niipalju, et toimetamine võib eri büroodes tähendada väga erinevaid asju ega pruugi olla kaugeltki nii põhjalik kui meil. Selle all võidakse mõelda näiteks ainult lõppteksti keelelise õigsuse ülevaatamist või isegi pistelist kontrollimist. Tõlkemaailmas on väga levinud ka see, et üks tõlkija kontrollib teise tõlkija tööd.

Meie oleme valinud põhjalikuma tee. Pole ju tavalisel tõlkijal seda kogemust ega ülevaadet, mis on olemas toimetajatööd põhitegevusena tegeval ja asjakohase väljaõppega toimetajal.

Kui ühes projektis osaleb mitu tõlkijat, siis tähendab see paratamatult teatud mõistelise ja stiililise ebaühtluse ohtu, ükskõik kui palju nende tegevust koordineerida. Meie tööprotsessi kuulub aga lahutamatu osana toimetamise etapp, mille käigus üks toimetaja ühtlustab eri tõlkide tehtu. Ta kasutab iga tõlkija tööst ära selle parima osa (näiteks täpseima ja selgeima termini), muutes algse ebaühtluse lõpuks eeliseks.

KVALITEET + KIIRUS = ASJALIK ORGANISEERIMINE + TEHNILISED ABIVAHENDID

Loe edasi ...

Võib tunduda kummaline, kuid vaatamata eelkirjeldatud tööprotsessi mitmeastmelisusele võime lisaks kvaliteetsele tulemusele töö sageli kiireminigi valmis teha.

Kuid reeglina nõuab iga tegevus paratamatult oma aja ja parem on mitte liialt kiirustada, sest see tekitaks suurema ohu eksida.

Tööprotsessi toetab ja kiirendab ka kaasaegse tehnoloogia rakendamine. Näiteks tõlkemälu ja sellega seonduva sõnastiku kasutamine aitab teksti kvaliteeti iga tööga tõsta, tagab tekstide ühtsuse ja kliendiga kokkulepitud terminite järgimise.

 
 

Keeled

eesti
vene
soome
inglise
saksa
rootsi
läti
leedu
norra
taani
poola
ungari
türgi

Rohkem

Valdkonnad

 • küte, soojuspumbad
 • veevarustus, ventilatsioon
 • sõidukid, rasketehnika
 • tõsteseadmed, põllumajandustehnika
 • masinaehitus, tööstusseadmed
 • energeetika, elekter
 • ehitusmaterjalid, tööriistad
 • elektroonika, infotehnoloogia
 • mõõteseadmed, automaatika
 • meditsiin, toiduainetööstus
 • keemia, keskkonnakaitse
 • arhitektuur, üldplaneeringud
 • standardid, sertifikaadid
 • lepingud, õigus- ja raamatupidamistekstid
 • turundus-, müügi- ja reklaamtekstid

Vaata täpsemalt

    
Tehnilise Tõlke Keskus OÜ
tel: +372 661 3738